Boston, MA (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

Started during the summer of 2009 in Boston, the founding chapter of the Awesome Foundation is all about micro-grants for maximum awesome.

The definition of "Awesome" is left open ended on purpose and we convene ISO that intanglible combination of impact, surprise and joy. Monthly meetings result in awarding a $1,000 grant. Fellowship recipients are posted to the gallery at the top of the page so check back to see who is getting the ca$h.

Realizing that there's more awesome out there than money in our pockets, we host local office hours in Boston so that we get to meet you (yes, you!) and brainstorm ideas or make introductions to help make your awesome idea happen. Signup for our mailing list to hear when we're hosting 'Awesome Hours' or a fellowship party.

Interested in becoming a trustee of Awesome Boston? Fill out our rolling application. We're not always looking for new trustees, but we'll contact you when we are!

Մեր Հոգաբարձուները