Կանաչ տանիք

Նախագծի գաղափարը մեզ մոտ առաջացավ այն ժամանակ, երբ կլիմայական պայմաններից ելնելով գիտակցեցինք, որ կանգնած ենք մեծ վտանգի առաջ։ Որոշեցինք <<Անապատացման դեմ պայքարի միջազգային օրը>> ներկայացնել մեր նախագիծը:Անապատի տարածքներն ունեն ցածր կենսազանգված և ցածր արտադրողականություն, քանի որ դրանցում կյանքի համար անհրաժեշտ պայմանները սահմանվում են պահանջվողի սահմաններում: Այս իմաստով, անապատացումը հանգեցնում է կյանքի համար անհրաժեշտ պայմանների կորստի, և, հետևաբար, տեսակների անհետացման:
Համատեղ ստեղծել ենք մի նախագիծ, որը շահելու դեպքում, գումարը կտրամադրվի մեր դպրոցին՝ դպրոցին կից տարածքի տանիքում կանաչապատ տարածք ստեղծելու նպատակով։ Ակնկալում ենք, որ նախագիծը կնպաստի դպրոցի և շրջակայքի բնապահպանական պայմանների բարելավմանը, բնական ռեսուրսների՝ անձրևաջրերի ծավալի հսկմանը և ճիշտ օգտագործմանը, ի վերջո օրինակ ծառայելով քաղաքում նմանատիպ տարածքների ստեղծմանը և ընդլայնմանը։
Նախագիծն ունի բնապահպանական ուղղվածություն, նորարարական և շարունակական բնույթ: Շարունակականությունը՝ նշված դպրոցը ձեռք բերելով կանաչ տանիք, կկարողանան հետագայում էլ ստեղծել ջերմոց, որը նույնպես կջրվի հավաքված անձրևաջրով։
Անձրևաջրերի նվազ քանակի դեպքում նախատեսում ենք օգտագործել կենցաղային ջուր։

Funded by Nature Armenia (August 2021)