מענק לפרויקט חברתי

המיזם הינו מיזם המאפשר לנשים שטרם ילדו בארץ לחוות הדרכה, להפחית חרדה, ולהגיע עם ידע וכלים ללידה במסגרת אשפוזית.
הידע מוענק להם באמצעי המחשה הכוללים סרטים, תמונות ותרגול מעשי בכיתת הדרכה.
שלב ב' מאפשר לאימהות לרכוש ידע וכלים בתחום ההורות, טיפול פיזי בתינוק, ידע על התפתחות מוטורית וגרייה חושית לתינוקות
באמצעות המפגשים המהנים אימהות תרכושנה כלים להורות מעצימה במרכז הקליטה.
מטרתו של המיזם לחשוף את האימהות וההריוניות לידע שיאפשר להם בשלות בתחום ההורות.
הנגישות של המיזם שמגיע עד אליהן רותם את השתתפותן.

Funded by Tel Aviv - קרן בקטנה (September 2014)