«Փոքրիկ հնագետ»

Մեծամորը՝ պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի բակում ստեղծված արհեստական պեղավայրը, որը ստեղծվել է հատկապես քարարկղային դամբարանի վերակազմում։ Ծրագրի նպատակը է կրտսեր և միջին դպրոցական տարիքի երեխաների համար ստեղծել գիտակրթական և ժամանցային վայր, որտեղ նրանք կծանոթանան մեզանից 3000-4000 տարի առաջ ապրած բրոնզեդարյան մարդու կենցաղին, մշակույթին, կրոնական հավատալիքներհին։

Ծրագրը նաև կիրառվի ներառական կրթության կարիք ունեցող երեխաների համար՝ զարգացնելով նրանց ձեռքի մատորիկան, շոշափելիքի զգայական համակարգը և մտավոր ունակությունները։

Funded by Yerevan (December 2023)