#kotaykawesome | <<Դարանի>> փոդքաստ

Այս ծրագրի շուրջ նախատեսվում է ստեղծել փոդքաստային ալիք քաղաք Աբովյանի սովետական մոդեռնիստական ճարտարապետության պատմության, սովետական և հետսովետական Աբովյանի ստեղծման նախադրյալների, արդյունաբերական քաղաքի ձևովորման, սովետական և հետսովետական տարիների նարատիվների, պատմությունների վեհանմամբ։
Ծրագիր-հետազոտությունը փորձ է վեր հանելու դաշտային, ազգագրական և մշակութաբանական նյութեր քաղքի խորհրդային և հետխորհրդային ֆոլկ պատմությունների միջոցով։
Ծրագրի նպատակն է քաղաքի բնակիչներին իրազեկել քաղաքի արդյունաբերական անցյալի և հետարդյունաբերական շրջանի փոփոխությունների պատմության մասին, ավելի սիրելի դարձնել Աբովյանը տեղի բնակիչների համար։

Funded by Yerevan (August 2022)