Boulder, CO (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

Our mission is to make Boulder a more awesome, fun, happy place to live and work. We want you to put a smile on people's faces with your project, or make them stop and think. Really, we just want to see how awesome you can be with your idea and a $1,000.

Մեր Հոգաբարձուները