Tallahassee, FL (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

Welcome to Awesome Tallahassee!

We officially launched January 2015. Each month we give a $1,000 grant to people doing awesome things in our community. If you have a great idea for the Tallahassee area apply for a grant today!

Our application deadline is always the 15th of each month and we typically meet the following Wednesday to review grant applications.

If your project was not selected, please feel free to reapply. We only review applications from the current month's applicant pool. Also, don’t hesitate to contact us if you would like feedback on your application.

If you have any questions about applying for a grant or becoming a trustee you can e-mail us at, tallahassee@awesomefoundation.org.

Thank you for your interest in Awesome Tallahassee!

Մեր Հոգաբարձուները