Louisville, KY (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

We give $1,000 grants to Louisville, KY-based projects that get people talking, sharing, and creating. We especially love projects that involve social entrepreneurship, community building, and technology and that benefit lots of people. We don't fund requests for personal grants (i.e. rent) or small business operations (i.e. admin or startup costs).

We meet every other month and invite the creators of our favorite projects to make their pitch. Directly after, we vote, announce the winner, and hand over the money! We take you at your word that you’ll finish the project and keep us in the loop along the way.

Our group runs in a lot of fun circles (not literally) around town, and we enjoy connecting good people and good causes. Even if you don't get a grant, we're happy to connect you with people who share your interests and are #awesomesauce.

Մեր Հոգաբարձուները