Plano, TX (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

Hi, this is the new chapter page for Awesome Foundation-Plano Texas! Have an awesome idea for how you'd like to make Plano better? We offer $1,000 no strings attached grants to help fund your idea. We are ready to receive your grant proposal ideas. Click Apply For a Grant below and get started.

Մեր Հոգաբարձուները