New Orleans, LA (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

Awesome New Orleans will be giving its first grant in April 2013! The focus of Awesome New Orleans will be to provide funding for civic media (community information and engagement in media) related grants eight months of the year and four months out of the year, funding will be open for other types of projects.

Interested in becoming a trustee of Awesome New Orleans? Fill out our rolling application. We're not always looking for new trustees, but we'll contact you when we are!

New Orleans, LA (Ոչ ակտիվ) նորությունը

Մեր Հոգաբարձուները