Marin, CA (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

We are the Marin Chapter of the Awesome Foundation. Each month we expect to provide a $1,000 grant to support projects which address educational and/or community needs and are ingenious, creative, and collaborative. We aim to spark dialogue, elevate unique opportunities, deepen conversations and provide community-wide benefits.
We are not supporting any kind of book project. If you are seeking a partnership with Blurb, we can get you in touch with discounts offered for Awesome related book writing/printing projects.