«ՈՂՋ ՏԻԵԶԵՐՔԸ ՄԻ ՍԵՆՅԱԿՈՒՄ»

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Նախագիծն իրենից ենթադրում է մի սենյակ որը նման կլինի տիեզերքի։Սև,մութ սենյակի պատերին 3D պատկերներով կերևա ամբողջ տիեզերքը,որը կապահովի առաստաղին տեղադրված պրոեկտորը։Այցելուներին տրվում է մեծ հնարավորություն ուսումնասիրելու տիեզերքը ՝մոլորակները,աստղերը և այլն։Սա մեծ հնարավորություն է հատկապես դպրոցահասակ երեխաների համար Աշխարհագրություն առարկայի շրջանակներում մոտավոր պատկերացումները ավելի ճշգրիտ դարձնելու համար։

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՏԱՐԱԾՔ ՝ Գյուղ Կուլիկամ
ՄԱԿԵՐԵՍ ՝6x6
ՇԻՆ․ ՎԻՃԱԿ ՝ պատերը սվաղ,հատակը պիթոնածածկված։
ԿԱՀԱՎՈՐԱՆՔ՝ կահավորված չէ
ՄՈՒՏՔ-ԵԼՔ՝ ունի մեկ դուռ որպես մուտք
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ պատերի հարթեցում եւ գունապատում։
ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Ինչպես նշվեց տարածքը գտնվում է գյուղ Կուլիկամում
մակերեսը կազմում է 6x6 քռակուսի 6մ երկարություն 6մ լայնություն։Սենյակն ունի մեկ մուտք,չկան պատուհաններ որը գործն ավելի է հեշտացնում։Սենյակի պատերը սվաղված են։Առաստաղը ներկվում սև գույնով որպեսզի սենյակում ապահովվի լիակատար մթություն,իսկ պատեր շպատլյովկայով սպիտակեցվում է։ Սենյակի մեկ պատին ձեռքով նկարված կլինի տիեզերքը ։Հատակն արդեն պատված է բիթոնածածկով։Սենյակն ունի նաև անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիայի բոլոր պայմանները։
​Այս ամենի ավարտից հետո պրոեկտորը առաստաղին տեղադրվում է այնպես որ լույսը արձակվի պատի ուղղությամբ։

Fondos becados por Javakhk (August 2022)