כדורגל לחסרי בית

"כדורגל לחסרי בית" היא עמותה שהוקמה על ידי אורי שוהם ועמרי אברמוביץ' כדי ליצור פרויקט, בו חסרי בית יוכלו לשחק כדורגל. בתחילת ספטמבר הרעיון הוצג לאגף חברה ומניעת פשיעה, מצילה של המשרד לביטחון פנים ולעיריית ת"א, שהחליטו ביחד לממן את הפרויקט, לתקופה של שנה ולהיות שותפים בהקמתו. המימון של הפרויקט מגיע לעמותת "מפעלות חינוך" שמפעילים את הפרויקט, כלומר: הם מביאים את המאמן והציוד הדרוש (ביגוד, כדורים וקונוסים) כאשר הפעילות נערכת פעם בשבוע במרכז קהילתי צ'רנר ביפו.

במהלך השנה וחצי האחרונות נוצר "גרעין קשה" של 8 משתתפים שמגיעים לכל אימון, כשאליהם מצטרפים כאלו שאינם מגיעים באופן סדיר. עבור אותם משתתפים המסגרת מעניקה עוגן בחיים, כפי שהם תיארו זאת. חלקם דיברו על כך שלראשונה זה שנים יש להם תחביב ודבר שהם מצפים לו כל שבוע, כך שמעבר לפעילות הגופנית שתורמת להם מאוד ואף מחזיקה אחדים מהם מחוץ למעגל ההתמכרות הרי, שהמסגרת והחברה תורמים להם מאוד. בנוסף, אחד מהמשתתפים, בעזרתם הנדיבה של אנשי "מפעלות חינוך", החל קורס מאמנים, כשגם אם הוא לא יסיים אותו, הפרויקט היווה פלטפורמה לקדם אותו בחייו.

בשנה וחצי האחרונות עברנו הרבה קשיים: רבים מהמשתתפים יוצאים וחוזרים מגמילות, חלקם פתאום נתקו את הקשא וןאז חזרו לפתע אחרי כמה חודשים . אנחנו תמיד נמצאים במגרש, כל יום רביעי ב18 ביפו כשבשנה וחצי האחרונות רק 3 אימונים התבטלו.
הכוח של הפרויקט שלנו הוא הגיבוש שנוצר בקבוצה ובין חברי הקבוצה לצוות
העזרה שלכם תהיה מאוד חשובה לפרויקט ולאנשים המדהימים שבתוכו.
אתם מוזמנים להגיע לאימון...

Грант предоставил Tel Aviv - קרן בקטנה (November 2014)