חינוך עם חיוך

"חוק חינוך חובה" מקנה זכות לחינוך לכל ילדי ישראל, אך הקריטריונים שנקבעו לחינוך חינם – אינם תואמים לצרכי הילדים.
ילדים הסובלים מד"מ מפסידים ימי לימודים רבים ושוהים לא מעט ב"אישפוז ביתי " כפוי ,רוב ימי ההחלמה התקף דיסאוטונומי וההתאששות ממנו יכולים להגיע לשישים יום רצוף .
הבידוד מהב"ס , מהחברים , מהסביבה הלימודית המוכרת יוצר פערים גדולים בין התלמיד החולה לשאר הכתה . לבידוד זה השפעה רבה הן מבחינה לימודית והן מבחינה פסיכולוגית חברתית (פגיעה בביטחון העצמי, במודעות העצמית , בהתמודדות הפרט מול החברה ) .
פרויקט "חינוך עם חיוך" נותן מענה לימודי, חינוכי וחברתי המתאים לצרכי הילדים בהתחשב בפיזור הארצי ובמצבם הרפואי המשתנה מיום ליום.פרויקט זה כולל מימון תגבור השיעורים הפרטים ( מעבר למה שמסבסדת המדינה), הצמדת מורה פרטי במגוון נושאים לימודיים – ולא במקצוע בודד, מימון שרות פסיכולוגי או טיפולם פרה רפואיים בהתאם להתקדמות וצרכי הילד ועוד

מטרות מרכזיות:
1. הקניית ידע וכלים בתחום לימודי לצמצום פערים הנוצרים במסגרת לימודית.
2. חיזוק וטיפוח דימוי עצמי, בטחון אישי והעצמה אישית.
3. הקניית כלים להתמודדות במצבי לחץ ומשבר.
4. פיתוח כישורי חיים ומיומנויות חברתיו

Грант предоставил Tel Aviv - קרן בקטנה (January 2015)