Manchester (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

The Manchester Awesome Foundation is in development and should be up and running before the close of 2018.

If you have an awesome project you are welcome to apply but please note that the eligibility criteria have yet to be confirmed and that there is currently no scheduled date for the first grant award.

---- Become a Trustee! ----

The Manchester Awesome Foundation is looking for Trustees ahead of a launch in December 2018. We’re searching for people who are excited to help create more awesome projects in Manchester.

Monthly grants are made possible through the financial commitment of the trustee group with each members committing to contribute £50 per month

If you’re interested get in touch using the form below or on manchester@awesomefoundation.org with a brief bio, the reason why you want to become a trustee, and a statement to confirm that you are happy to commit to a £50 investment for at least 12 months.

We look forward to hearing from you!


Մեր Հոգաբարձուները