Manchester (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

The Manchester Awesome Foundation is in development and should be up and running in 2020!

---- Become a Trustee! ----

The Manchester Awesome Foundation is looking for Trustees!.

We’re searching for people who are excited to help create more awesome projects in Manchester.

Bimonthly grants are made possible through the financial commitment of the trustee group with each members committing to contribute £25 per month.

If you’re interested please get in touch using the form below or on DM us on Twitter!

We look forward to hearing from you!


Մեր Հոգաբարձուները