Birmingham, AL (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

CHAPTER UPDATE!

The Awesome Foundation is taking a little break for a couple months, as we are spending some time working on expanding! We'll be announcing more soon, but you can expect this organization to grow in the coming months to be able to give out even more money to amazing community projects! Stay Tuned!

Մեր Հոգաբարձուները