Անձրևաջրերի հավաքման կայանի տիպային օրինակ

Հաշվի առնելով Անի և Արթիկ խոշորացված համայնքների բնակավայրերի դիրքը, բնակլիմայական պայմաններն ու ոռոգման համակարգի առանձնահատկությունները՝ առաջարկվում է բարձրարժեք մշակաբույսերի տեսակներ տնամերձ տարածքներում փորձարկելու համար։ Ներքոնշյալ մշակաբույսերը մշակվում են ջրովի պայմաններում, ցրտադիմացկուն են և օժտված բարձր սննդային արժեքով:
Անձրևաջրերի հավաքման համակարգը անձրևաջուրը տանիքներից, մակերեսներից կամ այլ տարածքներից, որտեղ անձրևաջրերը բնականորեն թափվում են, հավաքելու և պահելու մեթոդ է։
Անձրևաջրերի օգտագործումը ոռոգման նպատակով կարելի է դիտարկել որպես ոռոգման արդյունավետ և կայուն մեթոդ: Անձրևաջրերի հավաքման համակարգերը կարող են օգտագործվել ոռոգման նպատակով անձրևաջրերը հավաքելու և պահելու համար՝ նվազեցնելով կախվածությունը ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի աղբյուրներից: Անձրևաջրերի օգտագործումը գյուղատնտեսության համար ունի մի քանի առավելություն, ինչպիսիք են՝ ոռոգման ծախսերի կրճատում, հողի էրոզիայի նվազեցում, նվազեցված բնապահպանական ազդեցություն: Այն կարող է օգնել նվազեցնել համայնքային ջրամատակարարման պահանջարկը, նվազեցնել ջրի վարձերը և պահպանել ջրային ռեսուրսները:
Անձրևաջրերի հավաքման համակարգերի բաղադրիչներն են՝
● Հավաքման մակերեսը. Մակերեսը պետք է լինի մաքուր և զերծ բեկորներից, որպեսզի ապահովվի հավաքված ջրի մաքրությունը։
● Հեղեղատարներ. Հեղեղատարները  պետք է լինեն ճիշտ նախագծված և պատշաճ կերպով տեղադրված, որպեսզի ապահովվի հավաքման առավելագույն արդյունավետություն:

Պահպանման բաք. Պահեստային բաքը այն վայրն է, որտեղ պահվում են հավաքված անձրևաջրերը: Բաքը կարող է պատրաստվել տարբեր նյութերից` բետոնից, պլաստմասսայից կամ մետաղից: Բաքի չափը կախված է անձրևաջրի քանակից և ջրի նպատակային օգտագործումից:
● Զտիչ. Ֆիլտրը օգտագործվում է հավաքված անձրևաջրից ցանկացած բեկորներ կամ աղտոտիչներ հեռացնելու համար նախքան դրանք պահեստավորման բաք մտնելը:
● Պոմպ և բաշխման համակարգ. Պոմպը և բաշխման համակարգըօգտագործման համար բաշխելու համար:
Ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրման հայեցակարգից են բխում կաթիլային, ենթահողային և անձրևացմամբ ոռոգման համակարգերի տարածումն և ընդլայնումը:

Financé par Nature Armenia (June 2023)