Stage curtains

In February, we began renovation

Подкрепен от Oahu, HI (February 2017)