Veterans (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

The Veterans chapter of the Awesome Foundation promotes projects from US veterans, as well as those seeking to improve the awesomeness of veterans of the US Armed Forces. We do this by dispatching $1,000 no-550 cord-attached monthly grants. You can find additional intel on our mission by reading the FAQ. Do you have an awesome idea that can march forward with the support of $1,000?

Our TOC is located at awesomeveterans.org. Keep us on your radar by liking is on Facebook, and following us on Twitter.

Մեր Հոգաբարձուները