STEAM (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

IMPORTANT UPDATE:
The STEAM chapter is shutting down at the beginning of February. We will not be reviewing applications so please apply to another chapter or the "any" option if you'd like to be considered for a grant.

Thank you and we wish you the best of luck with your application!

Best,
STEAM team

Մեր Հոգաբարձուները