Libraries (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

We believe that strong libraries create better educated citizens and communities with stronger social ties.

The Awesome Libraries Chapter was created by a small working group of passionate librarians within Library Pipeline who wanted to provide a catalyst for prototyping both technical and non-technical library innovations that embody the principles of diversity, inclusivity, creativity, and risk-taking. Naturally, we embedded these principles into the grant selection guidelines. We are thankful for our dedicated team of trustees and sponsors who make this initiative possible.

If you have an awesome library project that fits within these principles, we want your application! Apply Now,

We will fund projects on a quarterly model in 2020: January(American Library Association Midwinter Pitch)/April/August/November

Applications are welcome at any time.

Interested in becoming a trustee? Fill out our application and we'll be in touch!

Want to help us fund awesome library projects? All donations are accepted here: http://www.awesomelibraries.org/

General questions? Email us at: libraries@awesomefoundation.org

Մեր Հոգաբարձուները