Grand Rapids, MI (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

We are the Grand Rapids, Michigan chapter of the Awesome Foundation! We've been operational since October 2011 and you can find out more of what we've been up to at our chapter website.

We are currently looking for new trustees to join our GR Chapter! Send us a note on FaceBook if you are looking for an Awesome experience!

We'll also be updating with the latest on Twitter and Facebook.

Spread the awesomeness!

Մեր Հոգաբարձուները