Digitization of Lost Bosnian Magazines and Comics

March’s Awesome Ottawa award goes to Almir Šehalić to support the digitization of lost Bosnian magazines and comics for children and youth.

“During the war in Bosnia and Herzegovina,” explains Almir, “the National Library burned over two million books. Along with many other books, almost all archives of magazines and comics for children and youth printed in Bosnia and Herzegovina were destroyed. My goal is to organize an archive of all Bosnian children's magazines at my comic book shop in Sarajevo, for reading and research. At the same time, I want to digitize all these editions and make them available online. Dozens of Bosnian writers are published in children’s magazines and comics of the 1950s, 1960s, 1970s and 1980s, but if we do not save and digitize these works now they will be lost and forgotten for all time. The magazines also contain thousands of songs, stories, and drawings sent by children throughout Bosnia and Herzegovina to the editors.”

Almir’s project is already well underway. “I have collected a lot of these editions,” he explains, “and some that cannot be found can be scanned from the archives of Croatia or the Serbian National Library.” The award from Awesome Ottawa will allow him to purchase a large-format scanner for the project — required as one of the most important magazines, a newspaper that was launched in 1956 for for pupils in elementary schools across Yugoslavia, was printed on tabloid-size pages.

Almir is a former professional pilot who grew up and lives in Sarajevo. He owns and operates a comic book shop and publishing house in the city.
Martovska nagrada ogranka „Awesome Foundation” iz Otave, Kanada, dodjeljuje se Almiru Šehaliću kao potpora digitalizaciji izgubljenih bosanskih časopisa i stripova za djecu i omladinu.

„Tokom rata u Bosni i Hercegovini,” objašnjava Almir, „zapaljena je Nacionalna biblioteka u kojoj je uništeno preko 2 miliona knjiga. Uz mnoge neprocjenljive knjige, uništene su gotovo sve arhive časopisa i stripova za djecu i mlade štampane u Bosni i Hercegovini. Naš cilj je da organiziramo arhivu svih bosanskih dječjih časopisa i stripova u našoj prodavnici stripova u Sarajevu, kao mjesto u kojem će se moči čitati i istraživati. Istovremeno želimo digitalizirati sva ova izdanja i učiniti ih dostupnim online za pretragu. Desetine bosanskih pisaca objavljeno je u dječjim časopisima i stripovima pedesetih, šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, ali ako ne sačuvamo i digitaliziramo ova djela, ona će biti izgubljena i zaboravljena za sva vremena. Takođe, tu se nalaze i hiljade pjesama, priča i crteža koje su djeca širom Bosne i Hercegovine slali redakciji.”

Almirov projekat je već u toku. „Sakupili smo dosta ovih izdanja,” objašnjava on, „a neke koje se ne mogu naći probaćemo digitalizirati iz arhiva Hrvatske ili Srpske nacionalne biblioteke.” Nagrada Awesome Ottawa će im omogućiti da profesionalni skener za veliki format koji je dovoljno brz skeniranje stotine hiljada stranica – „Male Novine“ kao jedan od najvažnijih časopisa, je novina koja je pokrenuta 1956. godine za učenike osnovnih škola širom Jugoslavije, štampan je u formatu tabloida.

Almir je bivši profesionalni pilot koji je odrastao i živi u Sarajevu. On je također i vlasnik Striparnice i izdavačke kuće u Sarajevu.

Financé par Ottawa (March 2019)