Utsattas röster ska eka!

Vi tycker att det är dags att både politiker och allmänheten börjar lyssna på de våldtäktsutsattas röster!

Föreningen Tillsammans är av och för personer som har blivit utsatta för sexuellt våld. De är en plats för stöd och gemenskap där unga kan omvandla sina erfarenheter till kompetenser och i sin tur skapa visselblåsare mot sexuellt våld.

Awesome Foundation stödjer föreningen i att ta fram fyra kortfilmer till Almedalen som kommer visas på stängda möten med politiker, under debatter och för allmänheten.

På uppdrag av regeringen har sexualbrottskommittén föreslagit att bland annat ändra dagens brottsrubricering från våldtäkt till sexuellt övergrepp. De menar att då fysiskt våld inte alltid förekommer vid våldtäkter är våldtäkt ett olämpligt ord. Föreningen Tillsammans hävdar motsatsen.

Tanken med filmerna är att utsatta själva får berätta varför det är viktigt för just dom att ha kvar ordet våldtäkt. Det är de våldtäktsutsatta som i slutändan kommer drabbas mest av den här ändringen och då är det självklart att de ska vara drivande i debatten!

Ֆինանսավորված Stockholm կողմից (May 2017)