Geluksroute Rivierenwijk

Geluk voor de deur
-de knikkerpot-

Positie innemen, scherpe blik
Strategie bepalen, mikken op doel of juist niet
Ga ik voor grote bonk of voor blauwe oog
Toeschouwers uit de buurt, jong en oud
Winnen of verliezen, mazzel door de scheve stoeptegel
Winst terug in de bak of boodschappentas
Geluk is altijd dichtbij

Geluk kunnen we overal vinden, daarvoor hoef je niet ver te reizen of een groot huis te bezitten. Geluk zit in ervaringen en niet in bezit. Geluk vindt je juist heel dichtbij, in je eigen buurt. Het is dat knikkerpotje voor de deur waar je samen met de buurtkinderen, maar ook met papa en mama of opa/oma samen kan spelen. Het is die fantastische speeltuin op de hoek waar kinderen kunnen spelen, ontdekken, kunnen leren terwijl ouders gezellig bij kletsen. Het zijn die ervaringen in de buurt waar geluk te vinden is. En soms is het voldoende om op een andere manier te kijken naar gewone plaatsen in de buurt, verrassende details en onbekende achterkanten. Door bewustwording van geluksplekken, focussen we ons op sterktes, sleutels en voorwaarden voor een gelukkiger leven. Elke plek kan een ‘Geluksplek’ zijn. Deze geluksplekken worden aangedragen door bewoners (jong en oud) van de buurt/wijk zelf. De buurt en de buurtbewoners worden ambassadeurs van hun eigen. De plek zou vooral ook andere mensen moeten kunnen inspireren, bv door een “doe-tip” op de geluksplek. Bijvoorbeeld: op een specifieke plaats van stilte, moedigen we mensen aan om 5-10 minuten te zwijgen en het effect daarvan te voelen. Op een bepaalde bank in het park, moedigen we mensen aan om iemand aan te spreken over wat hen gelukkig maakt. Op een speelpleintje, stimuleren we je om even mee te voetballen en een doel proberen te maken. Een standbeeld of kunstwerk kan de aanzet om te reflecteren over onze eigen dankbaarheid en moed. We willen een aantal geluksplekken (aangedragen door kinderen en ouderen uit de wijk) met elkaar verbinden waardoor je een geluksroute kan bewandelen in de wijk rivierenwijk.

Ֆինանսավորված Utrecht կողմից (April 2022)