Las Vegas, NV (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

One of the newest chapters of The Awesome Foundation, the Las Vegas, Nevada Chapter is actively searching for trustees. We are expecting to launch in August 2022 by funding our first project. Interested in having a tangible impact on the Las Vegas community through grant making? Email lasvegas@awesomefoundation.org to learn more!

Do you have an AWESOME project that will have a positive impact on the Las Vegas community? Although we are not actively grant making until August 2022, we encourage you to submit your application. Although we will be reviewing applications on a monthly basis, grants will be awarded quarterly. So, any grants submitted after July 1, 2022 will be considered through September 2022. If you have any questions, feel free to contact us at lasvegas@awesomefoundation.org

Don't want to be a trustee, but interested in donating? The Las Vegas chapter of the Awesome Foundation is a fiscally sponsored project. All donations and contributions are tax deductible. Stay tuned for ways to donate, or reach out by emailing lasvegas@awesomefoundation.org.

Մեր Հոգաբարձուները