Houston (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

We are the Houston Chapter of the Awesome Foundation. We gave our first grant in September of 2011! We are focused on making Houston that much more awesome. You can find out more from our blog about who we are and what we've been up to: http://awesomehouston.org/

Be sure to check us out on Facebook, Twitter, and Flickr for updates about grants - the above icons will take you there. Also feel free to email us directly if you have any questions or just want to say hello!

Houston (Ոչ ակտիվ) նորությունը

Մեր Հոգաբարձուները