Erie, PA (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

This chapter was founded in 2019 in support of the Our West Bayfront Community Plan. We aim to make the neighborhoods that comprise the West Bayfront the most AWESOME places to live in Erie, but we need your help!

  • Do you live north of 12th Street and west of Sassafras Street in Erie's urban core?
  • Do you have an idea that you think would make your neighborhood truly AWESOME?

If yes, apply for a microgrant from this chapter! One $1,000 grant will be awarded every quarter of the calendar year.

Projects should meet at least one of the following categories:

  • Make your neighborhood more FUN!
  • Make your neighborhood SAFER!
  • Make your neighborhood more BEAUTIFUL!
  • Make your neighborhood HEALTHIER!

Be a part of the AWESOME things taking part in your neighborhood!

Մեր Հոգաբարձուները