Boone County, IN (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

The Boone County Awesome Foundation is seeking community members that want to make a change! We will award a $1000 grant each month to an applicant that we feel will make a great impact on our communities.

Ideal projects for Boone County include initiatives in a wide range of areas including arts, technology, or beautification. These projects should be novel or experimental and evoke surprise and delight.

What can you do to make life #BetterInBoone?!

Մեր Հոգաբարձուները