Berlin (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

Our next submission deadline is midnight, Sunday December 27.

Yes, it is fine to write your application in German! We are working on getting the site translated.

If you would like to contribute to choosing and funding inspiring projects, join the chapter as a trustee. Apply here: http://goo.gl/forms/BbGm0sJRiQ

Other questions? Email berlin@awesomefoundation.org

Մեր Հոգաբարձուները